Етика ділового спілкування

"Мета етики — сповнити душі внутрішньої порядності, тоді як закон не вимагає нічого, крім порядності зовнішньої"

Френсіс Бекон

Ярьоменко Алла Дмитрівна

Викладач етики 

.

Тема 1. Етика як наука. Історія становлення етикету.

«Етика ділового спілкування» як навчальна дисципліна її об’єкт, предмет та завдання.

Сутність понять «етика», «мораль», «психологія».

Значення спілкування в життєдіяльності людей.

Спілкування і діяльність.

Ділове спілкування та його особливості.

Культура мовлення, етикет, культура ділового спілкування.

Історичний огляд становлення етики та культури спілкування.

Етика і культура спілкування на сучасному етапі.

(проглянути)

Без названия (2).jpg

Тема 2. Психологічні особливості процесу спілкування.

Сутність поняття «спілкування».

Функції спілкування.

Сторони та особливості спілкування.

Види та рівні спілкування.

Способи впливу на людей під час спілкування.

Моделі та стилі спілкування.

Стратегії та тактики спілкування.

(проглянути)

Без названия (2).jpg

Тема 3. Ділова етика та етикет. Етикетна атрибутика. Діловий стиль.

Офіційні символи України: Державний Прапор, Державний Герб та Державний Гімн.

Етикет національного прапора.

Етикет як сукупність правил поведінки людини.

Моральні основи етикету.

Особливості ділового етикету.

Етикет у взаєминах з іноземцями.

Діловий стиль: одяг ділової людини, етикет за столом, візитні картки, сувеніри та подарунки.

(проглянути)

Тема 4. Професійна культура спілкування.

Професійна культура та мораль.

Культура слухання та культура говоріння.

Вимоги до публічного виступу.

Форми ділового спілкування: ділова бесіда, ділова розмова по телефону, ділове листування, ділові прийоми.

Норми поведінки керівника.

(проглянути)

Без названия (2).jpg

Тема 5. Невербальні засоби комунікації.

Поняття про невербальну комунікацію.

Мова жестів при спілкуванні.

Контакт очей.

Території та зони при спілкуванні.

Невербальні засоби спілкування.

Невербальні засоби комунікації та етикет ділового спілкування.

(проглянути)

Без названия (2).jpg
Без названия (2).jpg

Тема 6. Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування.

Функції, види, характеристика та етапи індивідуальної бесіди.

Підготовка до бесіди як умова її результативності.

Встановлення контакту в бесіді.

Орієнтування в ситуації та людях.

Обговорення проблеми, прийняття рішення і вихід із контакту.

(проглянути)

Тема 7. Колективне обговорення ділових проблем.

Форми колективного обговорення проблем.

Переговори.

Наради.

Збори як форма прийняття колективного рішення.

Дискусія.

«Мозковий штурм».

(проглянути)

Без названия (2).jpg

Тема 8. Психологічні аспекти безконфліктного спілкування.

Визначення конфлікту, конфліктні ситуації, класифікація конфліктів.

Визначення сутності конфлікту.

Міжособистісні стилі розв’язання конфліктів.

Структурні методи розв’язання конфліктів.

Самостійне розв’язання конфліктів.

(проглянути)

Без названия (2).jpg
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now